ПОДЗЕМНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕЩЕРА „СНЕЖАНКА”

На път от Батак към Пловдив, преди да се върнем към ежедневните си занимания, се отбиваме да разгледаме пещерата „Снежанка”. Като казвам отбиваме се, не си мислете, че бързо се стига до пещерата. Всъщност се изисква ентусиазъм, за да стигнеш до нея. Нека обаче това не ви спира, ще се уверите, че си заслужава. След … Продължи четенето ПОДЗЕМНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕЩЕРА „СНЕЖАНКА”

„ГЪЛЪБОВАТА КРЕПОСТ”

Следвайки стремежа си да посетим всяко кътче на България, избираме следващата си дестинация. Потегляме към град Пещера, за да разгледаме крепостта Перистера. Запазено е гръцкото име, което в превод означава гълъб. Легенда разказва, че тракийското племе беси въстава срещу римляните, заради отнетото им светилище на Дионис. Повече от половин година продължила битката между беси и римляни. При обсадата на последната крепост римските легиони срещнали сериозен отпор, но редиците на тракийските войни оредявали. Една вечер от стените на беската крепост се чули тайнствени песни и от нея полетели последните й защитници. Пъстрите им наметала – зейри се разперили като криле. Първа литнала дъщерята на вожда Вологез, която наричали Перистера – гълъб.

DSC07752

Продължете с четенето на “„ГЪЛЪБОВАТА КРЕПОСТ””